Totes les dades personals que el Club Esportiu l’Areny tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita del lloc web del Club Esportiu l’Areny no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret. En el supòsit que es subministrin dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

 1. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre al Club Esportiu l’Areny que seran incloses en un fitxer automatitzat.

El Club Esportiu l’Areny conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

 1. Seguretat de la informació

El Club Esportiu l’Areny ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant.

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 1. Confidencialitat i Secret professional

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el Club Esportiu l’Areny i els socis o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

 1. Enllaços amb altres llocs web

El present lloc web pot contenir enllaços cap a altres llocs web. S’informa que el Club Esportiu l’Areny no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

 1. Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud tramesa per correu electrònic a l’adreça info@celareny.cat.

El Club Esportiu l’Areny informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Fes-te socI

 • Tramitació de la llicència federativa de la FEEC.
 • Descomptes en les curses organitzades per l’entitat.
 • Caminades mensuals gratuïtes.
 • Premis per la participació a curses / caminades en representació de l’entitat.
 • Acupuntura i Massatge Miquel: Descompte del 10% en tots els seus serveis. Contacte: 676 92 22 97
 • Laia Insausti Fisioteràpia: Descompte del 10% en tots els seus serveis. Contacte: 666 77 43 35
 • Esports Armobal: Descompte del 10% en tots els seus productes. Adreça: C/ Cambrils 4, Reus
 • GR7 Outdoor: Descompte del 8% en tots els seus productes. Adreça: Travessera d’en Sardà 3, Reus
 • Hospital Sant Joan: Preu especial en la Prova d’esforç esportiva.
 
*Quota de 16 € anuals a partir dels 16 anys.